dr. Dominik Benkovič

izredni profesor

KABINET
Gosposvetska 84, 4. nadstropje, K3

TEL
02/23-55-606

DELOVNO MESTO
izredni profesor

E-POŠTA


GOVORILNE URE
Torek 14:00-15:00 in četrtek 9:00-11:00. Za obisk govorilne ure se prosim predhodno najavite preko e-pošte.


IZPITNI ROKI


PREDMETI
Statistika, Verjetnost, Kombinatorika in verjetnost, Vektorji in matrike, Statistika v izobraževanju, Statistika za psihologe

Sporočila

Izpitni red pri predmetih Vektorji in matrike, Verjetnost, Kombinatorika in verjetnost ter Statistika.

Obveznosti: pisni test, izpit (zagovor teorije). Pogoj za pristop na izpit je pozitivno opravljen pisni test. Pisni test je možno opraviti tokom semestra z dvema kolokvijema. Pozitivno opravljen pisni test ima veljavnost do konca študijskega leta.

Za pristop k izpitu je potrebno upoštevati:
  • Morate se prijaviti na enega od štirih izpitnih rokov, ki so objavljeni na AIPS.
  • Če imate pisni test že opravljen (z dvema kolokvijema ali na predhodnem izpitnem roku), potem pristopite neposredno na ustni izpit. Sicer na razpisani termin pristopite na pisni test.
  • Če pisni test ni pozitiven, se prijava zaključi z negativno oceno.
  • Prijavnice na izpit se v celoti zaključijo po 2 tednih. V tem času morate pristopiti k ustnemu izpitu.
  • Če ustni izpit ni pozitiven, se prijava zaključi z negativno oceno.
  • Ustni izpiti potekajo v kabinetu K3 na FNM, Gosposvetska 84.
  • Datum in uro zagovora dobite po predhodni najavi preko elektronske pošte na naslovu: dominik.benkovic@um.si.

Dodatna gradiva

Dodal: Dominik Benkovič
Datum: 5. 6. 2013
Kombinatorika in verjetnost
Teoretični izpiti:
Dodal: Dominik Benkovič
Datum: 22. 1. 2013
Verjetnost
  
  

Obvestila povezana s članom oddelka

Avtor: Dominik Benkovič
Datum: 6.10.2016
Začetek predavanj pri predmetu Statistika v izobraževanju
Predavanja pri predmetu Statistika v izobraževanju (smer IMA3) v petek, 7. 10. 2016, se začnejo ob 8:50. Predavanja potekajo združeno s predmetom Statistika za psihologe na Filozofski fakulteti.
Avtor: Dominik Benkovič
Datum: 28.11.2015
Rezultati teoretičnega dela 1. kolokvija iz Statistike v izobraževanju
Avtor: Dominik Benkovič
Datum: 18.11.2015
Rezultati teoretičnega dela 1. kolokvija iz Statistike za psihologe
  [>]