dr. Marko Jakovac

docent

KABINET
0/104

TEL
02/229 38 22

DELOVNO MESTO
docent

E-POŠTA


GOVORILNE URE
V ponedeljek od 11h do 12h in v četrtek od 14h do 15h. Prosim, da se najavite po elektronski pošti.
PREDMETI
Aktuarska matematika, Analiza, Finančna matematika, Finančno-aktuarska matematika, Izbrana poglavja iz analize, Kompleksna analiza, Matematika (BIO, EKNA, Izob. smeri).

Sporočila

USTNI IZPITI:

Ustni izpit (teoretični del izpita) lahko opravljalo le tisti študenti, ki imajo opravljen pisni izpit iz predmeta. Pisni izpit se lahko nadomesti tudi z delnimi pisnimi izpiti, ki se izvajajo znotraj semestra.

Vsak študent mora imeti odprto prijavnico na AIPS-u (brez prijavnice ni možno vpisati ocene). To stori tako, da se prijavi na ustrezni izpitni rok (pred datumom, ko želi opravljati ustni izpit).

ŠTUDENT MORA USTNI IZPIT OPRAVITI NAJKASNEJE V 2 TEDNIH PO RAZPISANEM IZPITNEM ROKU NA AIPS-u. Izpit se šteje za opravljenega, če študent opravi vse obveznosti predvidene z učnim načrtom predmeta.

Na ustni izpit se prijavite tako, da vpišete svoje podatke na enega izmed listov na vratih kabineta 0/104, ali mi pišete na e-mail marko.jakovac@um.si, da vam rezerviram prosti termin.

Predvideni termini za ustne izpite pri predmetih
ANALIZA,
IZBRANA POGLAVJA IZ ANALIZE,
KOMPLEKSNA ANALIZA:

TBA

MATEMATIKA (BIO, EKNA, Izobraževalne smeri):
03. 09. 2015
04. 09. 2015
07. 09. 2015
08. 09. 2015
Za komisijske izpite, ki bodo opravili pisni del, bo termin za ustni izpit določen posebej (predvidoma od 9. 9. do 11. 9.)!

AKTUARSKA MATEMATIKA:
Teoretični del izpita poteka en teden za računskim delom izpita. Datum, ura in prostor bodo objavljeni na spletni strani OMR.
Teoretična vprašanja

FINANČNA MATEMATIKA, FINANČNO-AKTUARSKA MATEMATIKA:
Teoretični del izpita poteka skupaj z računskim delom izpita. Datum, ura in prostor bodo objavljeni na AIPS-u.

Raziskovalno delo

Dodatna gradiva

Dodal: Marko Jakovac
Datum: 12. 6. 2010
Analiza II
Dodal: Marko Jakovac
Datum: 11. 6. 2010
Elementarne funkcije
Dodal: Marko Jakovac
Datum: 11. 6. 2010
Matematika (Biologija in EKNA)
Pisni izpiti:

Kolokviji:

Avtor gradiva: Matevž Črepnjak in Marko Jakovac

Dodal: Marko Jakovac
Datum: 30. 3. 2010
Statistika in naključni procesi (FERI)
Pisni izpiti:

Kolokviji:

Avtor gradiva: Marko Jakovac

Dodal: Marko Jakovac
Datum: 30. 3. 2010
Osnove statistike (FERI)
Pisni izpiti:

Kolokviji:

Avtor gradiva: Marko Jakovac

  
  

Obvestila povezana s članom oddelka

Avtor: Marko Jakovac
Datum: 22.1.2015
Izpitni roki iz Finančno-aktuarske matematike
Izpitni roki iz Finančno-aktuarske matematike so bili popravljeni (26. 1., 13. 2., 24. 6. in 3. 9.) in sedaj sovpadajo z izpitnimi roki iz Finančne matematike.
Avtor: Marko Jakovac
Datum: 20.1.2015
Predavanja iz Analize (Izobraževalna matematika 2. letnik)
Nadomestna predavanja iz Analize bodo 21. 1. od 8:15 do 10:00 v predavalnici 01/33.
 
Avtor: Marko Jakovac
Datum: 6.7.2014
Rezultati izpita iz Aktuarske matematike (naloge 4. 7. + teorija)
  [>]