dr. Marko Jakovac

docent

KABINET
0/104

TEL
02/229 38 22

DELOVNO MESTO
docent

E-POŠTA


GOVORILNE URE
V ponedeljek od 11h do 12h in v četrtek od 14h do 15h. Prosim, da se najavite po elektronski pošti.
PREDMETI
Aktuarska matematika, Analiza, Finančna matematika, Finančno-aktuarska matematika, Izbrana poglavja iz analize, Kompleksna analiza, Matematika (BIO, EKNA, Izob. smeri).

Sporočila

USTNI IZPITI:

Ustni izpit (teoretični del izpita) lahko opravljalo le tisti študenti, ki imajo opravljen pisni test iz predmeta. Pisni test se lahko nadomesti tudi z delnimi pisnimi testi, ki se izvajajo znotraj semestra.

Vsak študent mora imeti odprto prijavnico na AIPS-u (brez prijavnice ni možno vpisati ocene). To stori tako, da se prijavi na ustrezni izpitni rok (pred datumom, ko želi opravljati ustni izpit).

ŠTUDENT MORA USTNI IZPIT OPRAVITI NAJKASNEJE V 2 TEDNIH PO RAZPISANEM IZPITNEM ROKU NA AIPS-u. Izpit se šteje za opravljenega, če študent opravi vse obveznosti predvidene z učnim načrtom predmeta.

Na ustni izpit se prijavite tako, da vpišete svoje podatke na enega izmed listov na vratih kabineta 0/104, ali mi pišete na e-mail marko.jakovac@um.si, da vam rezerviram prosti termin.

Predvideni termini za ustne izpite pri predmetih
ANALIZA,
IZBRANA POGLAVJA IZ ANALIZE,
KOMPLEKSNA ANALIZA:

V poletnem izpitnem obdobju ustni izpiti potekajo po dogovoru na e-mail.

MATEMATIKA (BIO, EKNA, Izobraževalne smeri):
V poletnem izpitnem obdobju ustni izpiti potekajo po dogovoru na e-mail.

AKTUARSKA MATEMATIKA:
Teoretični del izpita poteka en teden za računskim delom izpita. Datum, ura in prostor bodo objavljeni na spletni strani OMR.
Teoretična vprašanja

FINANČNA MATEMATIKA, FINANČNO-AKTUARSKA MATEMATIKA:
Teoretični del izpita poteka skupaj z računskim delom izpita. Datum, ura in prostor bodo objavljeni na AIPS-u.

Raziskovalno delo

Dodatna gradiva

Dodal: Marko Jakovac
Datum: 12. 6. 2010
Analiza II
Dodal: Marko Jakovac
Datum: 11. 6. 2010
Elementarne funkcije
Dodal: Marko Jakovac
Datum: 11. 6. 2010
Matematika (Biologija in EKNA)
Pisni izpiti:

Kolokviji:

Avtor gradiva: Matevž Črepnjak in Marko Jakovac

Dodal: Marko Jakovac
Datum: 30. 3. 2010
Statistika in naključni procesi (FERI)
Pisni izpiti:

Kolokviji:

Avtor gradiva: Marko Jakovac

Dodal: Marko Jakovac
Datum: 30. 3. 2010
Osnove statistike (FERI)
Pisni izpiti:

Kolokviji:

Avtor gradiva: Marko Jakovac

  
  

Obvestila povezana s članom oddelka

Avtor: Marko Jakovac
Datum: 22.1.2015
Izpitni roki iz Finančno-aktuarske matematike
Izpitni roki iz Finančno-aktuarske matematike so bili popravljeni (26. 1., 13. 2., 24. 6. in 3. 9.) in sedaj sovpadajo z izpitnimi roki iz Finančne matematike.
Avtor: Marko Jakovac
Datum: 20.1.2015
Predavanja iz Analize (Izobraževalna matematika 2. letnik)
Nadomestna predavanja iz Analize bodo 21. 1. od 8:15 do 10:00 v predavalnici 01/33.
 
Avtor: Marko Jakovac
Datum: 6.7.2014
Rezultati izpita iz Aktuarske matematike (naloge 4. 7. + teorija)
  [>]