dr. Marko Jakovac

docent

KABINET
0/104

TEL
02/229 38 22

DELOVNO MESTO
docent

E-POŠTA


GOVORILNE URE
Od 27. 2. 2017 do 18. 6. 2017 bom odsoten!
PREDMETI
Aktuarska matematika, Analiza, Finančna matematika, Finančno-aktuarska matematika, Integralske transformacije, Izbrana poglavja iz analize, Kompleksna analiza, Matematika (BIO, EKNA, Predmetni učitelj).

Sporočila

PISNI IZPITI:

Opravljanje (pisnega) izpita brez prijave na AIPS-u
po "Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja UM" ni mogoče! Udeležba na pisnem izpitu brez prijave se smatra za hujšo kršitev izpitnega reda tako s strani študenta kot zaposlenega. Vsak študent je sam odgovoren za pravočasno prijavo (7 dni prej) / odjavo (2 dni prej) na izpitni rok. Nosilci predmetov (predavatelji) na prijavo / odjavo nimamo vpliva, zato je za morebitna vprašanja v zvezi s to problematiko na voljo študentski referat FNM.

USTNI IZPITI:

Ustni izpit (teoretični del izpita) lahko opravljalo le tisti študenti, ki imajo opravljen pisni izpit iz predmeta. Pisni izpit se lahko nadomesti tudi z delnimi pisnimi izpiti, ki se izvajajo znotraj semestra.

Vsak študent mora imeti odprto prijavnico na AIPS-u (brez prijavnice ni možno vpisati ocene). To stori tako, da se prijavi na ustrezni izpitni rok (pred datumom, ko želi opravljati ustni izpit).

VSAK ŠTUDENT MORA USTNI IZPIT OPRAVITI NAJKASNEJE V 2 TEDNIH PO RAZPISANEM IZPITNEM ROKU NA AIPS-u. Izpit se šteje za opravljenega, če so opravljene vse obveznosti predvidene z učnim načrtom predmeta.

Na ustni izpit se prijavite tako, da vpišete svoje podatke na enega izmed listov na vratih kabineta 0/104, ali mi pišite na e-mail marko.jakovac@um.si, da vam rezerviram prosti termin. Roki za ustne izpite NE VELJAJO ZA KOMISIJSKE IZPITE, saj bodo le-ti določeni naknadno po dogovoru s komisijo.

Predvideni termini za ustne izpite pri predmetih:

ANALIZA,
IZBRANA POGLAVJA IZ ANALIZE,
KOMPLEKSNA ANALIZA:
Termini za ustne izpite bodo objavljeni v prvem tednu poletnega izpitnega obdobja.

MATEMATIKA (BIO, EKNA, Predmetni učitelj):
Termini za ustne izpite bodo objavljeni v prvem tednu poletnega izpitnega obdobja.

INTEGRALSKE TRANSFORMACIJE:
Po dogovoru na e-mail.

AKTUARSKA MATEMATIKA:
Teoretični del izpita poteka en teden za računskim delom izpita. Datum, ura in prostor bodo objavljeni na spletni strani OMR.
Teoretična vprašanja

Rezultati seminarskih nalog (2015/2016)

Rezultati izpita 21. 6. 2016
Rezultati izpita 4. 7. 2016
Rezultati izpita 30. 8. 2016

FINANČNA MATEMATIKA, FINANČNO-AKTUARSKA MATEMATIKA:
Teoretični del izpita poteka skupaj z računskim delom izpita. Datum, ura in prostor bodo objavljeni na AIPS-u.

Znanstveni članki

Dodatna gradiva

Dodal: Marko Jakovac
Datum: 12. 6. 2010
Analiza II
Dodal: Marko Jakovac
Datum: 11. 6. 2010
Elementarne funkcije
Dodal: Marko Jakovac
Datum: 11. 6. 2010
Matematika (Biologija in EKNA)
Pisni izpiti:

Kolokviji:

Avtor gradiva: Matevž Črepnjak in Marko Jakovac

Dodal: Marko Jakovac
Datum: 30. 3. 2010
Statistika in naključni procesi (FERI)
Pisni izpiti:

Kolokviji:

Avtor gradiva: Marko Jakovac

Dodal: Marko Jakovac
Datum: 30. 3. 2010
Osnove statistike (FERI)
Pisni izpiti:

Kolokviji:

Avtor gradiva: Marko Jakovac

  
  

Obvestila povezana s članom oddelka

Avtor: Marko Jakovac
Datum: 15.12.2016
Predavanja iz Kompleksne analize
Predavanja iz Kompleksne analize v petek, 16. 12. odpadejo. Nadomeščali jih bomo v ponedeljek, 19. 12. od 10h do 12h, v predavalnici 01/19 (klet).
Avtor: Marko Jakovac
Datum: 18.11.2016
Predavanja iz Analize (Izobraževalna matematika 2. letnik)
Nadomestna predavanja iz Analize bodo v ponedeljek 21. 11. od 14h do 16h v predavalnici 1/10, PEF (1. nadstropje).
Avtor: Marko Jakovac
Datum: 14.9.2016
Rezultati izpita iz Aktuarske matematike (naloge + teorija)
  [>]