dr. Marko Jakovac

docent

KABINET
0/104

TEL
02/229 38 22

DELOVNO MESTO
docent

E-POŠTA


GOVORILNE URE
V ponedeljek od 14h do 15h in v sredo od 9h do 10h. Prosim, da se najavite po elektronski pošti.
PREDMETI
Aktuarska matematika, Analiza, Diskretne strukture, Elementarne funkcije, Finančna matematika, Finančno-aktuarska matematika, Izbrana poglavja iz analize, Kompleksna analiza.

Sporočila

Rezultati delnih pisnih testov:
  • Analiza I
  • Analiza II
  • Finančna matematika
  • Finančno-aktuarska matematika

Rezultati pisnih testov:

Ustni izpiti:

Ustni izpit (teoretični del izpita) lahko opravljalo le tisti študenti, ki imajo opravljen pisni test iz predmeta. Pisni test se lahko nadomesti tudi z delnimi pisnimi testi, ki se izvajajo znotraj semestra. Delni pisni testi veljajo do konca tekočega študijskega leta.

Vsak študent mora imeti odprto prijavnico na AIPS-u (brez prijavnice ni možno vpisati ocene). To stori tako, da se prijavi na ustrezni izpitni rok (pred datumom, ko želi opravljati ustni izpit).

ŠTUDENT MORA USTNI IZPIT OPRAVITI NAJKASNEJE V 2 TEDNIH PO RAZPISANEM IZPITNEM ROKU NA AIPS-u. Izpit se šteje za opravljenega, če študent opravi vse obveznosti predvidene z učnim načrtom predmeta.

Na ustni izpit se prijavite tako, da vpišete svoje podatke na enega izmed listov na vratih kabineta 0/104, ali mi pišete na e-mail marko.jakovac@um.si, da vam rezerviram prosti termin.

Predvideni termini za ustne izpite pri predmetih
ANALIZA,
IZBRANA POGLAVJA IZ ANALIZE,
DISKRETNE STRUKTURE,
KOMPLEKSNA ANALIZA
:
po dogovoru na e-mail.

AKTUARSKA MATEMATIKA:
Teoretični del izpita poteka en teden za računskim delom izpita. Datum, ura in prostor bodo objavljeni na spletni strani OMR.
Teoretična vprašanja

ELEMENTARNE FUNKCIJE, FINANČNA MATEMATIKA, FINANČNO-AKTUARSKA MATEMATIKA:
Teoretični del izpita poteka skupaj z računskim delom izpita. Datum, ura in prostor bodo objavljeni na AIPS-u.

Raziskovalno delo

Dodatna gradiva

Dodal: Marko Jakovac
Datum: 12. 6. 2010
Analiza II
Dodal: Marko Jakovac
Datum: 11. 6. 2010
Elementarne funkcije
Dodal: Marko Jakovac
Datum: 11. 6. 2010
Matematika (Biologija in EKNA)
Pisni izpiti:

Kolokviji:

Avtor gradiva: Matevž Črepnjak in Marko Jakovac

Dodal: Marko Jakovac
Datum: 30. 3. 2010
Statistika in naključni procesi (FERI)
Pisni izpiti:

Kolokviji:

Avtor gradiva: Marko Jakovac

Dodal: Marko Jakovac
Datum: 30. 3. 2010
Osnove statistike (FERI)
Pisni izpiti:

Kolokviji:

Avtor gradiva: Marko Jakovac

  
  

Obvestila povezana s članom oddelka

Avtor: Marko Jakovac
Datum: 6.7.2014
Rezultati izpita iz Aktuarske matematike (naloge 4. 7. + teorija)
Avtor: Marko Jakovac
Datum: 2.2.2014
Teoretični del izpita iz Finančno-aktuarske in Finančne matematike
Teoretični del izpita (samo za tiste, ki želijo predmet zaključiti s kolokviji) iz Finančno-aktuarske in Finančne matematike bo v ponedeljek, 3. 2. ob 10:00, v predavalnici 0/80.
 
Opomba: celotni izpit (finančni del, aktuarski praktični del in aktuarski teoretični del) se piše ob 10:00 v predavalnici 01/33.
Avtor: Marko Jakovac
Datum: 18.9.2012
Rezultati izpita Analiza I
  [>]