dr. Marko Jakovac

docent

KABINET
0/104

TEL
02/229 38 22

DELOVNO MESTO
docent

E-POŠTA


GOVORILNE URE
Po dogovoru na e-mail.
PREDMETI
Aktuarska matematika, Analiza, Finančna matematika, Finančno-aktuarska matematika, Izbrana poglavja iz analize, Matematika (BIO, EKNA, Izob. smeri).

Sporočila

USTNI IZPITI:

Ustni izpit (teoretični del izpita) lahko opravljalo le tisti študenti, ki imajo opravljen pisni izpit iz predmeta. Pisni izpit se lahko nadomesti tudi z delnimi pisnimi izpiti, ki se izvajajo znotraj semestra.

Vsak študent mora imeti odprto prijavnico na AIPS-u (brez prijavnice ni možno vpisati ocene). To stori tako, da se prijavi na ustrezni izpitni rok (pred datumom, ko želi opravljati ustni izpit).

ŠTUDENT MORA USTNI IZPIT OPRAVITI NAJKASNEJE V 2 TEDNIH PO RAZPISANEM IZPITNEM ROKU NA AIPS-u. Izpit se šteje za opravljenega, če študent opravi vse obveznosti predvidene z učnim načrtom predmeta.

Na ustni izpit se prijavite tako, da vpišete svoje podatke na enega izmed listov na vratih kabineta 0/104, ali mi pišete na e-mail marko.jakovac@um.si, da vam rezerviram prosti termin. Roki za ustne izpite ne veljajo za komisijske izpite, saj bodo le-ti določeni po dogovoru s komisijo.

Predvideni termini za ustne izpite pri predmetih
ANALIZA,
IZBRANA POGLAVJA IZ ANALIZE,
KOMPLEKSNA ANALIZA:
po dogovoru na e-mail.

MATEMATIKA (BIO, EKNA, Izobraževalne smeri):
po dogovoru na e-mail.

AKTUARSKA MATEMATIKA:
Teoretični del izpita poteka en teden za računskim delom izpita. Datum, ura in prostor bodo objavljeni na spletni strani OMR.
Teoretična vprašanja
Seminarske naloge (rezultati 2015/2016)

FINANČNA MATEMATIKA, FINANČNO-AKTUARSKA MATEMATIKA:
Teoretični del izpita poteka skupaj z računskim delom izpita. Datum, ura in prostor bodo objavljeni na AIPS-u.

Raziskovalno delo

Dodatna gradiva

Dodal: Marko Jakovac
Datum: 12. 6. 2010
Analiza II
Dodal: Marko Jakovac
Datum: 11. 6. 2010
Elementarne funkcije
Dodal: Marko Jakovac
Datum: 11. 6. 2010
Matematika (Biologija in EKNA)
Pisni izpiti:

Kolokviji:

Avtor gradiva: Matevž Črepnjak in Marko Jakovac

Dodal: Marko Jakovac
Datum: 30. 3. 2010
Statistika in naključni procesi (FERI)
Pisni izpiti:

Kolokviji:

Avtor gradiva: Marko Jakovac

Dodal: Marko Jakovac
Datum: 30. 3. 2010
Osnove statistike (FERI)
Pisni izpiti:

Kolokviji:

Avtor gradiva: Marko Jakovac

  
  

Obvestila povezana s članom oddelka

Avtor: Marko Jakovac
Datum: 6.5.2016
Aktuarska matematika (seminarske naloge)
Avtor: Marko Jakovac
Datum: 19.1.2016
Dodatna ura predavanj iz Analize (Izobraževalna matematika 2. letnik)
Dodatna ura predavanj iz Analize bo 20. 1. od 9:15 do 10:00 v predavalnici 0/46.1 (Oddelek za fiziko). Preostale tri ure bodo sledile normalno po urniku 10h-13h v 01/20.
 
Avtor: Marko Jakovac
Datum: 7.12.2015
Zamenjava predavanj in vaj iz Finančno-aktuarske matematike in Finančne matematike
V torek 8. 12. bosta izjemoma zamenjana termina predavanj in vaj pri predmetih Finančno-aktuarska matematika in Finančna matematika:
  • vaje, 8:00 - 9:30, v predavalnici 1/55,
  • predavanja, 9:45 - 10:30, v predavalnici 1/55.
  [>]