Doktorati

29.9.2016
Aditivne preslikave z dodatnimi lastnostmi na (pol)prakolobarjih in standardnih operatorskih algebrah

Avtor: Benjamin Marcen

Mentor: dr. Joso Vukman
Somentor: dr. Maja Fošner
7.6.2016
Qualitative studies of some polynomial systems of ordinary differential equations

Avtorica: Maša Dukarić

Mentor: Valerij Romanovskij
Somentor: Jaume Giné
27.3.2015
Aplikacije teorije grafov v komunikacijskih omrežjih

Avtorica: Maja Čevnik

Mentor: Janez Žerovnik
20.2.2015
Dopolnitev teorije matematičnega znanja za poučevanje s koncepti s podobo

Avtorica: Helena Bezgovšek Vodušek

Mentorica: Alenka Lipovec
Somentorica: Milena Ivanuš Grmek
24.6.2014
Zgodnje matematične izkušnje matematikov in njihova starševska vpletenost v matematično izobraževanje njihovih otrok

Avtorica: Darja Antolin

Mentor: Alenka Lipovec
23.4.2014
Odvajanja in sorodne preslikave na nekaterih strukturah algebre in funkcionalne analize

Avtor: Nejc Širovnik

Mentor: Joso Vukman
Somentorica: Maja Fošner
12.3.2014
Kaos v diskretnih homogenih kvadratičnih sistemih v ravnini (doktorska disertacija)

Avtor: Milan Kutnjak

Mentor: Matej Mencinger
19.12.2013
Primeri uporabe mostovnih grafov in njihovih posplošitev

Avtorica: Tanja Gologranc

Mentor: Boštjan Brešar
20.11.2013
Posebne funkcionalne enačbe na prakolobarjih

Avtorica: Nina Peršin

Mentor: Joso Vukman
Somentorica: Maja Fošner
30.9.2013
Resonančni grafi nekaterih nanocevk in njihova struktura

Avtorica: Martina Berlič

Mentorica: Petra Žigert Pleteršek
13.9.2013
Limite inverznih limit

Avtor: Matej Merhar

Mentor: Iztok Banič
Somentor: Uroš Milutinović
17.7.2013
Two constructions of continua: inverse limits and compactifications (Dve konstrukciji kontinuumov: inverzne limite in kompaktifikacije)

Avtorica: Tina Sovič

Mentor: Iztok Banič
Somentor: Christopher Mouron
21.6.2013
Integrability and local bifurcations in polynomial systems of ordinary differential equations (Integrabilnost in lokalne bifurkacije v polinomskih sistemih navadnih diferencialnih enačb)

Avtorica: Brigita Ferčec

Mentor: Valerij Romanovskij
Somentor: Douglas S. Shafer
19.6.2013
Klasifikacija inverznih limit s poševnimi šotorskimi veznimi funkcijami

Avtor: Matevž Črepnjak

Mentor: Iztok Banič
Somentor: Uroš Milutinović
3.4.2013
Značilnosti učnega pogovora pri učenju matematike z apleti

Avtor: Samo Repolusk

Mentorica: Alenka Lipovec
Somentorica: Milena Ivanuš-Grmek
18.3.2013
Direktni produkti polnih grafov

Avtor: Gašper Mekiš

Mentor: Sandi Klavžar
15.3.2013
Algebra poti in dominantni problemi na grafovskih produktih

Avtorica: Polona Pavlič

Mentor: Janez Žerovnik
16.2.2012
Algebre, določene z ničelnim produktom

Avtorica: Mateja Grašič

Mentor: Matej Brešar
16.1.2012
Hamiltonskost kartezičnega in direktnega grafovskega svežnja

Avtorica: Irena Hrastnik Ladinek

Mentor: Janez Žerovnik
13.6.2011
Povezavni, vozliščni in mešani okvarni premeri kartezičnih grafovskih produktov in svežnjev

Avtorica: Rija Erveš

Mentor: Janez Žerovnik
Somentor: Iztok Banič
16.5.2011
Optimizacijske metode za reševanje transportnih problemov na omrežjih

Avtorica: Katja Prnaver

Mentor: Blaž Zmazek
Somentor: David Pisinger
8.11.2010
Barvanja grafov Sierpińskega in b-barvanja

Avtor: Marko Jakovac

Mentor: Sandi Klavžar
Somentor: Sergio Cabello Justo
19.4.2010
Maksimalno realne mnogoterosti in Riemann-Hilbertov problem

Avtor: Matej Zajec

Mentor: Miran Černe
21.9.2009
Nekateri presečni koncepti in invariante v metrični teoriji grafov

Avtorica: Tadeja Kraner Šumenjak

Mentor: Boštjan Brešar
3.7.2009
Posplošitve medianskih grafov in geodetsko število

Avtorica: Aleksandra Tepeh

Mentor: Boštjan Brešar
22.12.2008
Elementarni benzenoidni grafi in nad njimi definirani grafi

Avtor: Andrej Taranenko

Mentor: Aleksander Vesel
22.5.2008
Nekateri metrični in kromatični koncepti nad grafovskimi produkti

Avtorica: Janja Jerebic

Mentor: Sandi Klavžar
17.3.2008
Partial cubes and their derived graphs (Delne kocke in njihovi izpeljani grafi)

Avtor: Matjaž Kovše

Mentor: Sandi Klavžar
23.7.2007
Inverzne limite inverznih zaporedij z navzgor polzveznimi večličnimi veznimi preslikavami

Avtor: Iztok Banič

Mentor: Uroš Milutinović
2.4.2007
Connectivity, domination and perfect codes in product graphs (Povezanost, dominacija in popolne kode v produktih grafov)

Avtor: Simon Špacapan

Mentor: Sandi Klavžar
Navigacija po starejših zagovorih:
1 - 30 Next