Magisteriji

29.9.2016
b-barvanja regularnih grafov in grafovskih produktov

Avtorica: Mojca Premzl

Mentor: dr. Marko Jakovac
5.9.2016
Metode reševanja problemov mehkega linearnega programiranja

Avtorica: Maja Repnik

Mentor: dr. Drago Bokal
29.8.2016
Vloga narave koeficientov pri poenostavljanju algebrskih izrazov

Avtorica: Mojca Štembergar

Mentorica: dr. Alenka Lipovec
12.7.2016
Uravnoteženost ocen na splošni maturi

Avtorica: Simona Kokol

Mentor: dr. Blaž Zmazek
Somentor: dr. Darko Zupanc
11.7.2016
Uvod v linearni strig

Avtor: Gorazd Lah

Mentor: dr. Boris Zgrablić
Somentor: dr. Dominik Benkovič
6.7.2016
Povezanost v produktih grafov

Avtorica: Sandra Cigula

Mentor: dr. Simon Špacapan
27.6.2016
Alianse v grafih

Avtorica: Tina Zupanc

Mentor: dr. Marko Jakovac
23.6.2014
Diofantski vidiki Steinerjevega porizma

Avtor: Nejc Barovič

Mentor: dr. Bojan Hvala
17.4.2014
Algoritmični pristopi k problemu maksimalnega prereza grafov

Avtorica: Ksenija Smogavec

Mentor: dr. Drago Bokal
25.3.2014
Linearni ohranjevalci komutativnosti

Avtorica: Gordana Radič

Mentorica: dr. Tatjana Petek
7.6.2012
Načini sklepanja in utemeljevanja pri pouku matematike

Avtorica: Barbara Kovač

Mentor: dr. Matjaž Kovše
20.4.2010
Fibonaccijeve kocke

Avtorica: Anita Jamnikar

Mentor: Sandi Klavžar
7.12.2009
Ne-Cayleyjeva števila

Avtor: Boštjan Frelih

Mentor: Štefko Miklavič
4.5.2009
Kontekstualizacija pri pouku matematike v nižjih razredih osnovne šole

Avtorica: Helena Bezgovšek

Mentor: Zlatan Magajna
9.3.2009
Randićev indeks

Avtorica: Špela Jezernik

Mentor: Sandi Klavžar
2.2.2009
E-učna gradiva pri pouku matematike

Avtor: Samo Repolusk

Mentor: Bojan Hvala
Somentorica: Milena Ivanuš Grmek
10.6.2008
Dedekindove vsote

Avtorica: Rebeka Renko

Mentor: Uroš Milutinović
10.6.2008
Novejši rezultati o Pisotovih številih

Avtorica: Tjaša Paj

Mentor: Uroš Milutinović
11.12.2007
Mrežam podobne delne kocke

Avtorica: Lilijana Petek

Mentor: Sandi Klavžar
20.8.2007
Schifflerjeva točka in konkurentnost štirih Eulerjevih premic

Avtorica: Nataša Sajovec

Mentor: Bojan Hvala
25.7.2007
Wernickov seznam

Avtorica: Lea Števanec

Mentor: Bojan Hvala
3.7.2007
Nobelingovi in Mengerjevi prostori

Avtorica: Jasna Strnad

Mentor: Uroš Milutinović
3.7.2007
Klasifikacija grafovskih svežnjev

Avtorica: Irena Hrastnik

Mentor: Uroš Milutinović
19.7.2006
Razdalje med grafi in razdaljni grafi

Avtorica: Melita Gorše Pihler

Mentor: Janez Žerovnik
7.6.2006
Liejevi homomorfizmi in funkcijske identitete

Avtorica: Nina Peršin

Mentor: Matej Brešar
17.12.2005
Hamiltonove prizme in Hamiltonova dekompozicija prizem

Avtorica: Janja Jerebic

Mentor: Sandi Klavžar
6.7.2005
Barvanje grafovskih svežnjev

Avtorica: Mateja Šilak

Mentor: Blaž Zmazek
23.6.2005
Dimenzija grafov

Avtorica: Melita Šemrl

Mentor: Sandi Klavžar
21.3.2005
Popolne kode v grafih

Avtor: Simon Špacapan

Mentor: Sandi Klavžar
8.3.2005
Posplošitve medianskih grafov

Avtorica: Aleksandra Tepeh Horvat

Mentor: Boštjan Brešar
Navigacija po starejših zagovorih:
1 - 30 Next