Inštitut OMR

Predstojnik inštituta:
red. prof. dr. Blaž Zmazek
 
Člani inštituta sodelujejo v naslednjih projektih:
 
RAZISKOVALNI PROJEKTI – FINANCER ARRS
 
Temeljni projekti:
 
J1-2043, Grafi in sorodne matematične strukture, prof. dr. Boštjan Brešar, 01.01.2010 – 30.04.2012
 
Aplikativni projekti:
 
L1-9338, Telekomunikacijska omrežja, problemi hanojskega stolpa in algoritmi, prof. dr. Sandi Klavžar, 2007-2009

 
DRUGI RAZISKOVALNI PROJEKTI:
 
Ministrstvo za šolstvo in šport in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS: CRP DIDIKTA - analiza in razvoj didaktike uporabe IKT pri poučevanju in učenju, V5-0425, prof. dr. Blaž Zmazek , 2008-2010
 
Srednja šola Slovenska Bistrica, vir: Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, projekt: E-vadnica za fiziko 1, dr. Igor Pesek, 2009-2010
 
Srednja šola Slovenska Bistrica, vir: Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, projekt: E-vadnica za fiziko 2, dr. Igor Pesek, 2009-2010
 
Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve, vir:iz finančnega prispevka s strani Norveškega finančnega mehanizma 2004-2009, projekt: Naravoslovno izobraževalni center za trajnostni razvoj« SI0039, prof. dr. Nataša Vaupotič, 2008 - 2011
 
Ministrstvo za šolstvo in šport, vir: Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, Operativni program za razvoj človeških virov za obdobje 2007-2013, projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc, operacija OP 13.2.3.1.12.0001,  prof. dr. Ivan Gerlič, 2008 – 2012

 
MEDNARODNI PROJEKTI:
 
ARRS, mednarodno sodelovanje s Srbijo in Črno goro: Študij na daljavo na  področju računalniško podprtega matematičnega izobraževanja BI-CS/06-07-038, prof. dr. Dušan Pagon, 2006-2008

 
ARRS, mednarodno sodelovanje s Francijo: Razdalje, struktura in kartezični produkti grafov BI-FR/10-11-proteus-008, prof. dr. Boštjan Brešar, 2010-2011
 
ARRS, mednarodno sodelovanje z Rusijo, Izbrana poglavja teorije grup in teorije kontinuumov BI-RU/10-11-011, prof. dr. Joso Vukman
 
ARRS, mednarodno sodelovanje z Republiko Srbijo, Zakonitosti algebrskih struktur BI-SR/10-11-024, prof. dr. Joso Vukman
 
ARRS, mednarodno sodelovanje z Romunijo, Molekularno modeliranje in topološka karakterizacija zelo organiziranih nanostruktur s preštevalnimi polinomi BI-RO/10-11-001, prof. dr. Sandi Klavžar