Potrjena magistrska dela na 2. bolonjski stopnji

Seznam potrjenih bolonjskih magistrskih del

Tukaj navedeni podatki so neuradni. Uradno veljajo le podatki, ki jih sporoči referat za študentske zadeve.

dr. Iztok Banič
 • Matej Roškarič, Kardinalnost posplošenih inverznih limit
  [Cardinality of generalized inverse limits]
 • Daša Štesl, Uporaba in posplošitve Anderson – Choquetovega izreka  
  [Applications and generalizations of Anderson – Choquet theorem]
 • Tina Bele Zelenko, Lastnost polnih projekcij za inverzne limite
  [The full projection property for inverse limits]  
  Somentor: dr. Matevž Črepnjak
   

   


dr. Dominik Benkovič
 • Jernej Šuligoj, Sestavljen Poissonov model
  [The compound Poisson model]

 

dr. Drago Bokal

dr. Boštjan Brešar

dr. Matej Brešar

dr. Miran Černe

dr. Daniel Eremita

dr. Matevž Črepnjak
 • Boštjan Lemež, Posplošene inverzne limite indeksirane z množico celih števil
  [Generalized inverse limits indexed by the intergers]
  Somentor: dr. Iztok Banič.
 
dr. Ajda Fošner
 
dr. Ivan Gerlič
 
dr. Mateja Grašič
 • Alenka Vok, Končna polja
  [Finite fields]
 • Špela Čebul, Normirana polja
  [Normed fields]

dr. Bojan Hvala
 • Zala Kaiser, Antirombi
  [Antirhombi]
 
dr. Timotej Jagrič
 • Mateja Vrečič, Vpliv ekonomske politike na agregatno potrošnjo – primer Združenih držav Amerike
  [The impact of economic policy on aggregate consumption – the case of United States of America]
  Somentor: dr. Marko Jakovac
 
dr. Marko Jakovac
 • Katja Podrzavnik, Varna dominacija na drevesih
  [Secure Domination in Trees]
  Somentor: dr. Andrej Taranenko
 • Janja Zorman, Poissonov proces pri neživljenjskih zavarovanjih
  [Poisson process with non-life insurance]
 • Lea Podpečan, Igralno kromatično število nekaterih grafovskih produktov
  [Game chromatic number of some graph products]
 • Sara Čoh,Test dobičkonosnosti pri razvoju mešanega življenjskega zavarovanja
  [Profit testing in the development of endowment life insurance]
  Somentor: mag. Sebastijan Pungračič
 • Maja Rebernišek, Lastnosti holomorfnih funkcij v okolici singularnih točk
  [Properties of holomorphic functions around singularities]


dr. Janja Jerebic

dr. Sandi Klavžar

dr. Igor Klep

dr. Tanja Gologranc

 • Nina Črešnjevec, Neodvisna dominacija v grafih
  [Independent domination in graphs]
 
dr. Marjan Krašna
 
dr. Gorazd Lešnjak
 
dr. Alenka Lipovec

dr. Janko Marovt

dr. Miklavž Mastinšek
 
dr. Matej Mencinger
 • Barbara Arcet, Hiperbolična gemoetija in regularna tlakovanja
  [Hyperbolic Geometry and Regular Tilings]
dr. Uroš Milutinović
 • Alenka Horvat, Kreativnost pri pouku matematike
  [Creativity in School Mathematics]
  Somentor: doc. dr. Samo Repolusk
 
dr. Milan Ojsteršek
 
dr. Dušan Pagon
 • Danijela Stojko, Razredi konjugiranih elementov v nekaterih klasičnih linearnih grupah
  [Conjugacy classes of some classical linear groups]
 • Katja Breznik, Möbiusove transformacije in dvojne spirale [Möbius transformations and double spirals]
 
dr. Igor Pesek
 • Dominik Robič, Uporaba igrifikacije pri poučevanju računalništva [Use of gamification in teaching of computer science]

dr. Tatjana Petek
 
dr. Iztok Peterin
 
dr. Ciril Petr
 
dr. Samo Repolusk
 • Jožica Škofič, Neposredno usmerjanje učencev k uporabi informacijsko-komunikacijskih 
  tehnologij v matematičnih učbenikih na predmetni stopnji osnovne šole
  [Directing students towards the use of information and communication technologies 
  in the mathematics textbooks in K6-K9 primary school classes]
dr. Krista Rizman-Žalik
 
dr. Valerij Romanovskij
 
dr. Simon Špacapan
 
dr. Petra Šparl

dr. Andrej Taranenko
 
dr. Aleksandra Tepeh
 • Kristina Plavec, Eulerjevi in Hamiltonovi grafi pri pouku v osnovni in srednji šoli
   [Eulerian and Hamiltonian graphs for the Primary and Secondary School Classroom]
 • Ilija Ilič, Dominacija v grafih in ravninski grafi pri pouku v osnovni in srednji šoli 
  [Domination in graphs and planar graphs for the Primary and Secondary School Classroom]


dr. Aleksander Vesel


dr. Joso Vukman


dr. Borut Zalar

dr. Blaž Zmazek
 • Slavica Zafošnik, Evalvacija uporabe i-učbenika za matematiko srednješolskem strokovnem izobraževanju
  [Evaluation of implementation of mathematics i-textbook in secondary technical education]
 
ddr. Janez Žerovnik

dr. Petra Žigert Pleteršek
 • Simon Brezovnik, Računanje Wienerjevega indeks z združevanjem Θ*-razredov
  [Computing the Wiener Index with the unification of Θ*-classes]