Določitev ocene pri predmetu Uvod v matematiko

Število točk bo določeno po formuli: 20(doseženo število točk pri domačih nalogah / maksimalno možno število točk pri domačih nalogah)+40(doseženo število točk na pisnem izpitu / maksimalno možno število točk na pisnem izpitu)+40(doseženo število točk na ustnem izpitu / maksimalno možno število točk na ustnem izpitu), zaokroženo navzgor na najbližje celo število. Glede na tako dobljeno število točk, bo ocena
nezadostno (5) za 0-49 točk
zadostno (6) za 50-59 točk
dobro (7) za 60-69 točk
prav dobro (8) za 70-79 točk
prav dobro (9) za 80-89 točk
odlično (10) za 90-100 točk

| Nazaj |