Seminar Oddelka za matematiko in računalništvo FNM UM

Vodja seminarja: D. Pagon

Predavanja potekajo ob sredah ob 15:00 v seminarski sobi P1 (Gosposvetska cesta 84, v 4. nadstropju).

Bodoča predavanja

Minula predavanja

Dodaj predavanje
(potrebno se je prijaviti)